Servicii topografice :

 • Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism
 • Intocmirea planuri analogice (hartie) si digital (formate: dwg, dxf, etc.)
 • Intocmirea modelului analogic si digital 3D, incluzand curbe de nivel
 • Profile longitudinale si transversale
 • Plan de situatie la platforme industriale
 • Ridicări topografice pentru proiecte de parcuri eoliene si fotovoltaice
 • Ridicări topografice privind studiile arheologice
 • Ridicări topografice necesare proiectelor de infrastructura (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie etc.) oriunde i tara
 • Trasarea axelor constructiilor si punctelor caracteristice ale constructiilor
 • Transmiterea cotelor in groapa de fundare
 • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor
 • Supravegherea comportării cladirilor In timpul constructiei si după finalizarea acesteia
 • Pozitionare Imobile in Google Earth
 • Intocmirea profilelor longitudinale si transversale ale cailor de comunicatie
 • Trasare limite proprietate in conformitate cu coordonatele avizate
 • Consultanta de specialitate
 • Asistentatopografică de sntier
 • Documentatii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism /​Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC), sau obtinerii numaului posal

Servicii de cadastru, intabulare :

 • Documentatii cadastrale privind Cadastru , intabulare pentru apartamente
 • Documentatii cadastrale privind Cadastru , intabulare pentru case
 • Documentatii cadastrale privind Cadastru, intabulare pentru vile
 • Documentatii cadastrale privind pentru terenuri intravilane
 • Documentatii cadastrale privind Cadastru, intabulare pentru terenuri extravilane
 • Documentatii cadastrale privind intabulare con­structii noi in Cartea Funciara
 • Documentatii cadastrale privind Actualizari /​Rectificari de Cadastru, modificarea limitei de proprietate si /​sau modificarea suprafetei imobilului
 • Documentatii cadastrale privind terenuri extravilane
 • Documentatii cadastrale pentru dezmembrari de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize
 • Documentatii cadastrale pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan
 • Relevee constructii civile si industriale