Serviciile de Site Management includ :

  • coordorea si monitorizarea lucrarile de constructie de pe santier in conformitate cu planul de lucru al proiectului
  • comunicarea Managerului de Proiect a problemelelor cu care se confrunta la realizarea executiei
  • verificarea realizarii lucrarilor, pe stadii fizice, pe tot parcursul executiei acestora
  • admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ
  • identificarea / analizarea problemele care determina incetinirea sau oprirea lucrarilor
  • verificarea documentele care atesta calitatea pentru materialele si echipamentele livrate in santier
  • verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarii corecte a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare
  • verificarea corespondentei executiei cu prevederile proiectelui DDE, ale caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului
  • sesizarea proiectantului daca nu are solutie pentru realizare unei licrari, daca identifica solutii care nu sunt in concordanta cu situatia din teren sau daca proiectul nu raspunde unor cerinte cunoscute ale beneficiarului
  • intocmirea documentatiei aferente receptiei si participarea la receptia lucrarilor