Expertii nostrii fac eforturi deosebite astfel incat solutiile tehnice sa fie cele mai eficiente iar derularea proiectului sa se desfasoare in conditii optime.

Preconstructie (estimarea costurilor)

 • intocmirea planului general de executie a constructiei
 • asistenta in selectarea arhitectului si a proiectantului
 • planificarea si coordonarea activitatii de proiectare

Constructie

 • asistenta in selectarea firmelor de constructie
 • planificarea detaliata a executiei
 • coordonarea subcontractorilor in acord cu termenele de executie
 • coordonarea tuturor subcontractorilor in asa fel incat sa fie evitate conflictele de orice natura;
 • controlul costurilor
 • estimarea costurilor pana la finalizarea constructiei
 • previziunea fluxului de numerar
 • evaluarea stadiului lucrarilor, stabilirea de corectii pentru activitatile deviate de la termenele de realizare si actualizarea planului de lucru
 • examinarea si intocmirea de recomandari la cererile comenzilor de schimbare de la constructori, echipa de proiectare sau proprietar
 • intocmirea si gestionarea registrului pentru dispozitiile de santier
 • analiza riscurilor (identificarea riscurilor, bugetarea riscurilor, analiza dependentei dintre noul proiect si alte proiecte in curs de realizare sau realizate deja, alte elemente necontrolabile)
 • identificarea potentialelor lucrari suplimentare si prezentarea de recomandari in ceea ce priveste termenle de executie si bugetul alocat acestora
 • prezentarea cererilor de plata de la constructori pentru lucrarile executate avand la baza devizele de lucrari
 • stabilirea de termene si urmarirea realizarii remedierilor pentru deficientele de executie mentionate in procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • controlul calitatii
 • expertiza tehnica (asigurarea ca procesul de constructie urmeaza planurile de executie si specificatiile tehnice)
 • site management (coordonarea activitatii pe santier pentru a fi atinse obiectivele de timp cost si calitate ale proiectului de constructie)

Postconstructie

 • monitorizarea constructiei in perioada de garantie
 • managementul facilitatii