Expertii nostrii fac eforturi deosebite astfel incat solutiile tehnice sa fie cele mai eficiente iar derularea proiectului sa se desfasoare in conditii optime.

Preconstructie (estimarea costurilor)

 • intocmirea planului general de executie a constructiei
 • asistenta in selectarea arhitectului si a proiectantului
 • planificarea si coordonarea activitatii de proiectare

Constructie

 • asistenta in selectarea firmelor de constructie
 • planificarea detaliata a executiei
 • coordonarea subcontractorilor in acord cu termenele de executie
 • coordonarea tuturor subcontractorilor in asa fel incat sa fie evitate conflictele de orice natura;
 • controlul costurilor
 • estimarea costurilor pana la finalizarea constructiei
 • previziunea fluxului de numerar
 • evaluarea stadiului lucrarilor, stabilirea de corectii pentru activitatile deviate de la termenele de realizare si actualizarea planului de lucru
 • examinarea si intocmirea de recomandari la cererile comenzilor de schimbare de la constructori, echipa de proiectare sau proprietar
 • intocmirea si gestionarea registrului pentru dispozitiile de santier
 • analiza riscurilor (identificarea riscurilor, bugetarea riscurilor, analiza dependentei dintre noul proiect si alte proiecte in curs de realizare sau realizate deja, alte elemente necontrolabile)
 • identificarea potentialelor lucrari suplimentare si prezentarea de recomandari in ceea ce priveste termenle de executie si bugetul alocat acestora
 • prezentarea cererilor de plata de la constructori pentru lucrarile executate avand la baza devizele de lucrari
 • da sfaturi proprietarului referitor la care lucrari din devizele de lucrari trebuie platite si care nu
 • monitorizarea realizarii platilor catre subconstructori
 • stabilirera de termene si urmarirea realizarii remedierilor pentru deficientele de executie mentionate in procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • controlul calitatii
 • expertiza tehnica (asigurarea ca procesul de constructie urmeaza planurile de executie si specificatiile. Expertii nostrii vor verifica ca lucrarile realizate de catre constructori sunt in totalitate in acord cu proiectul de executie, specificatiile cat si alte documente ale contractului. Scopul expertizei tehnice este de a verifica calitatea lucrarilor executate si de a propune corectii, astfel incat, sa fie eliminate costurile suplimentare cu refacerea unor lucrari, sa fie eliminate intarzierile generate de realizarea acestor lucrari iar in perioada de mentenanta sa fie eliminate alte lucrari de reparatii si costurile aferente)
 • site management (coordonarea activitatii pe santier este importanta pentru a fi atinse obiectivele de timp cost si calitate ale proiectului de constructie)