Servicii de inginerie specializata ce constau in realizarea de expertize tehnice pentru constructii si monumente istorice.

Evaluarea seismica a cladirilor existente urmareste sa stabileasca daca acestea satisfac cu un grad adecvat de siguranta cerintele fundamentale (nivelurile de performanta) avute in vedere la proiectarea constructiilor noi.

Evaluarea seismica a structurilor consta dintr-un ansamblu de operatii care trebuie sa stabileasca vulnerabilitatea acestora in raport cu cutremurele caracteristice amplasamentului.

Evaluarea este precedata de colectarea informatiilor referitoare la geometria structurii, calitatea detaliilor si a calitatii materialelor utilizate in constructie.

Evaluarea constructiilor individuale conduce la stabilirea necesitatii interventiilor structurale si masurile de consolidare necesare pentru o anume constructie.

In vederea evaluarii a constructiilor existente, colectarea datelor se obtine din surse cum sunt :

  • Documentatia tehnica de proiectare si de executie a constructiei examinate
  • Reglementarile tehnice in vigoare la data realizarii constructiei
  • Investigatii pe teren
  • Masuratori si teste in situ si/sau in laborator

Tipuri de documentatii tehnice intocmite de echipa noastra :

  • expertize tehnice pentru evaluarea nivelului de protectie la incarcari gravitatioanale si la actiuni seismice
  • expertize tehnice pentru lucrari de interventii (consolidari, extinderi, supraetajari, recompartimentari, alipiri la calcane)
  • expertizarea starii de conservare a elementelor de arhitectura
  • expertize tehnice pentru desfiintarea constructiilor
  • expertize tehnice pentru constructii hidrotehnice
  • expertize tehnice pentru cai de comunicatii