Certificarea si auditarea energetica a cladirilor se realizeaza de catre auditorii energetici pentru cladiri, atestati pe grade profesionale de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de autoritate competenta in domeniul constructiilor

Auditorii energetici pentru cladiri, in functie de gradul profesional pentru care au fost atestati:

  • intocmesc si elibereaza certificatul pentru cladirile/unitati ale cladirilor.
  • intocmesc raportul de audit energetic, pentru cladirile/unitati ale cladirilor, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare la data efectuarii acestora.
  • Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri, prin care se stabilesc si competentele si obligatiile acestora, pe grade profesionale, se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Auditorii energetici pentru cladiri si expertii tehnici atestati au obligatia inscrierii datelor de identificare a documentelor intocmite, respectiv a certificatelor si rapoartelor de audit energetic, precum si a rapoartelor de inspectie a sistemelor de incalzire/climatizare, dupa caz, in registrul propriu de evidenta a activitatii

Certificatele si sintezele rapoartelor de audit energetic si ale rapoartelor de inspectie a sistemelor de incalzire si climatizare, se transmit, in format electronic, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in termen de maximum 30 de zile de la data intocmirii acestora